Thuê xe đi lễ hội

Thuê xe 45 chỗ đi Lễ Hội
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Thuê xe 35 chỗ đi Lễ Hội
Hiệu: Hyundai Aero Town 35 chỗ
Số chỗ : 35 chỗ
Thuê xe 29 chỗ đi Lễ Hội
Hiệu: Hyundai County 29 chỗ
Số chỗ : 29 chỗ
Thuê xe 16 chỗ đi Lễ Hội
Hiệu: Mercedes Sprinter 16 chỗ
Số chỗ : 16 chỗ
Thuê xe Universe 45 chỗ đi Lễ Hội
Hiệu: Hyundai Universe 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Loại xe
Nhãn hiệu
Điểm đi
Điểm đến
ĐẶT THUÊ XE
Loại xe
Nhãn hiệu
Đi từ
Đến
Ngày , giờ đặt xe
 
Ngày , giờ trả xe
 
Tìm kiếm theo Google
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CEO -ETV
Mr Nguyễn Hiếu Mr Hiếu 
0949.65.8668
Phó GĐ: quản lý xe 35, 45 chỗ
nguyenhieu2611 Mr Lê Hiếu 
0949.658668
ĐIỀU HÀNH: xe 29 chỗ
Ms Nguyễn Hòa Mr Ngọc
094.368.1369
ĐIÊU HÀNH: xe 16, 4,7 chỗ
Ms Loan Ms Hòa
0965.88.0505