Thuê xe tháng

Thuê xe Innova 7 chỗ theo tháng
Hiệu: Toyota Innova 7 chỗ
Số chỗ : 7 chỗ
Hiệu: Toyota Camry 2.4 - 5 chỗ
Số chỗ : 4 chỗ
Thuê xe 16 chỗ theo tháng
Hiệu: Mercedes Sprinter 16 chỗ
Số chỗ : 16 chỗ
Thuê xe 29 chỗ theo tháng
Hiệu: Hyundai County 29 chỗ
Số chỗ : 29 chỗ
Thuê xe 35 chỗ theo tháng
Hiệu: Hyundai Aero Town 35 chỗ
Số chỗ : 35 chỗ
Thuê xe 45 chỗ theo tháng
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class theo tháng
Số chỗ : 45 chỗ
Thuê xe Univer 45 chỗ theo tháng
Hiệu: Hyndai Universe 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Loại xe
Nhãn hiệu
Điểm đi
Điểm đến
ĐẶT THUÊ XE
Loại xe
Nhãn hiệu
Đi từ
Đến
Ngày , giờ đặt xe
 
Ngày , giờ trả xe
 
Tìm kiếm theo Google
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CEO -ETV
Mr Nguyễn Hiếu Mr Hiếu 
0949.65.8668
Phó GĐ: quản lý xe 35, 45 chỗ
nguyenhieu2611 Mr Lê Hiếu 
0949.658668
ĐIỀU HÀNH: xe 29 chỗ
Ms Nguyễn Hòa Mr Ngọc
094.368.1369
ĐIÊU HÀNH: xe 16, 4,7 chỗ
Ms Loan Ms Hòa
0965.88.0505