Thuê xe 45 chỗ

Thuê xe 45 chỗ đi Hạ Long
Hiệu: 45s Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 094.368.1369
 Thuê xe 45 chỗ đi Sầm Sơn
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Giá cuối tuần : 10.000.000
Giá đầu tuần : 9.000.000
Thuê xe 45 chỗ đi Cừa Lò
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Giá cuối tuần : 14.000.000
Giá đầu tuần : 11.000.000
Thuê xe 45 chỗ đi Vân Đồn
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Giá cuối tuần : 5.800.000
Giá đầu tuần : 5.500.000
Thuê xe 45 chỗ đi Thiên Cầm
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Giá cuối tuần : 18.000.000
Giá đầu tuần : 13.000.000
Thuê xe 45 chỗ đi tiễn và đón Bến Bính
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Khoang Xanh
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Đền Hùng
Hiệu: Hyundai 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Thuê xe 45 chỗ đi Tây Thiên
Hiệu: Hyundai 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Cát Bà
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Bắc Ninh
Hiệu: Hyundai 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Eureka Linh Trường
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 Chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Thanh Hóa
Hiệu: Hyndai
Số chỗ : 45 chõ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Nghệ An
Hiệu: Hyndai
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Đồ Sơn
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Lạng Sơn
Hiệu: Hyundai 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Hải Thịnh, Nam Định
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Ninh Bình
Hiệu: Hyundai 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Cúc Phương
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Móng Cái, Trà Cổ
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Đại Lải
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Tây Thiên
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Thuê xe 45 chỗ đi Hòa Bình
Hiệu: Hyundai Aero Hi-Class 45 chỗ
Số chỗ : 45 chỗ
Hotline: : Mr Hiếu / 096.456.2222
Loại xe
Nhãn hiệu
Điểm đi
Điểm đến
ĐẶT THUÊ XE
Loại xe
Nhãn hiệu
Đi từ
Đến
Ngày , giờ đặt xe
 
Ngày , giờ trả xe
 
Tìm kiếm theo Google
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CEO -ETV
Mr Nguyễn Hiếu Mr Hiếu 
0949.65.8668
Phó GĐ: quản lý xe 35, 45 chỗ
nguyenhieu2611 Mr Lê Hiếu 
0949.658668
ĐIỀU HÀNH: xe 29 chỗ
Ms Nguyễn Hòa Mr Ngọc
094.368.1369
ĐIÊU HÀNH: xe 16, 4,7 chỗ
Ms Loan Ms Hòa
0965.88.0505